Produktinformation:

ArtFusing använder tekniken glasfusing och skapar smycken, fat mm i glas. Alla konsthantverken är unika och finns bara i ett exemplar.

Tekniker:
Fusing – glaset bränns i en högre temperatur i glasugnen vilket gör att glaset smälter samman till skillnad från Tack-fusing där temperaturen är lägre och därigenom smälter till en mjukare karaktär men behåller sin grundform.

Halsmyckena levereras som standard monterade med tre millimeters halsband av gummi och silverlås. Man kan istället köpa till en halsring i silver 925 på vilken vi monterar halssmycket.
Vid beställning ska längd på halsband anges i centimeter alternativt anges diametern på silveringen i cm samt till vilket artikelnummer de ska monteras på (ifall ni beställer fler halssmycken). Detta görs vid utcheckning av varukorgen.

Köpinformation:

Vi levererar lagerförda varor inom 3-14 dagar. För beställningsvaror sker separat överenskommelse mellan köparen och oss.

 

 

Betalningssätt:

  • PayPal en av de största betaltjänsterna i världen, skaffa ett paypalkonto om du ej har det. PayPal står för säkerheten, vi ser aldrig ditt bankkortsnummer.
  • BankGiro 651-6983 ArtFusing HB, Glöm ej att ange ditt namn tydligt
  • Frakt 35 kr (inom Sverige, till utlandet tillkommer kostnad som beräknas för varje enskilt köp)

 

Köpvillkor

 

 

 

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Leveranstider
Normalt levereras inom 3-14 dagar.
Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att avbeställa innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför separat fraktkostnad för kunden.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald transportör, enligt de leveranssätt som presenteras innan beställningen avslutas, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos transportören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order

Kund äger fram till den punkt ordern effektueras rätt att, utan extra kostnad, ändra sin order, dock med reservation för att varan finns i lager. Vid utbyte av vara gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Med effektuering menas att faktura och/eller frakthandling skapats. Du som kund är efter effektuering av order skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller beställts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så vi kan se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kundens bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information.

Information
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Klicka här för information om webbsidan och coockies